OR ouderbijdrage

De vrijwillige bijdrage voor ouders aan het schoolfonds is in groep 1 t/m 8 €30,- per leerling per jaar. Voor de schoolreizen is het jaarlijkse spaarbedrag in groep 1 t/m 8 €48,- per leerling per jaar. In totaal kom dit dus op €78,- per jaar per leerling.

Dit bedrag kunt u alleen via de bank betalen (elke maand € 6,50).

U dient voor de inning van dit bedrag een machtigingsformulier voor automatische incasso te ondertekenen. De penningmeester van de ouderraad zorgt dan voor de maandelijkse inning.

De vrijwillige bijdrage voor het schoolfonds gebruiken wij in school voor de leuke activiteiten voor uw kind:

  • Sportactiviteiten;
  • Feesten;
  • Projecten;
  • Speldagen;
  • Aanschaf extra materialen enz.

De penningmeester van de ouderraad beheert de gelden en legt verantwoording af tijdens de Zakelijke Ouderavond. De boekhouding wordt jaarlijks gecontroleerd.

© 2022 Openbaar Onderwijs Emmen - alle rechten voorbehouden