OR Algemeen

De Viersprong kent een ouderraad die nauw samenwerkt met het personeel. De activiteiten worden gecoördineerd door een activiteiten coördinator. Jaarlijks worden de activiteiten geëvalueerd.

Onze ouderraad bestaat uit ongeveer 15 ouders. In deze ouderraad zitten ouders uit onderbouw, middenbouw en bovenbouw. De activiteiten van de ouderraad hebben voornamelijk een "praktisch karakter". Zij organiseren en coördineren de diverse activiteiten voor de leerlingen en hun ouders. De zittingsduur is drie jaar. Aanmelding kan via een opgavestrookje bij de jaarlijkse zakelijke ouderavond. De ouderraad fungeert ook als aanspreekpunt voor ouders. De ouderraad organiseert een keer per jaar, meestal in oktober de zakelijke ouderavond. Naast het zakelijke gedeelte is er op deze avond ruimte voor een bepaald thema. In de maand maart wordt er een feestelijke ouderavond georganiseerd. Leerlingen van groep 8 voeren dan een musical op.

© 2022 Openbaar Onderwijs Emmen - alle rechten voorbehouden