MR algemeen

De medezeggenschapsraad (MR) heeft voor bepaalde zaken advies- en instemmingsrecht. De MR bestaat uit drie leerkrachten en drie ouders. De MR bespreekt met directie of bevoegd gezag belangrijke zaken zoals: het formatieplan, het activiteitenplan enz. De MR wordt gekozen uit de geledingen van de OR. De directeur en de adjunct directeur zijn adviserende leden. Verkiezingen vinden plaats op de zakelijke ouderavond. De zittingsduur is twee jaar.

Onze MR is vertegenwoordigd in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad(GMR). Deze raad behartigt de belangen van alle 32 openbare basisscholen in de gemeente Emmen. Zowel de MR als de OR heeft een reglement dat u op school kunt inzien.

De MR geeft een aantal malen per jaar een nieuwsbrief uit.

Wilt u lid worden van de MR? Stuur dan een mail naar c_den_herder@hotmail.com

Lees verder over...

© 2022 Openbaar Onderwijs Emmen - alle rechten voorbehouden