Ziekmelding

Als uw kind ziek is of om een andere reden afwezig, bent u verplicht dit tijdig te melden (vanaf 8.00 uur). U kunt uw kind ziek melden via: 

  • schoudercom

Of u kunt het volgende nummer bellen:

De ouders /verzorgers van leerlingen die zonder kennisgeving afwezig zijn, worden in de loop van de ochtend gebeld door de administratief medewerkster met de vraag ‘wat de reden van afwezigheid is’ om vast te stellen of er eventueel sprake is van ongeoorloofd schoolverzuim. 

© 2022 Openbaar Onderwijs Emmen - alle rechten voorbehouden