Uitgangspunten

De kinderen kunnen vanaf hun 4e levensjaar de school in acht aansluitende jaren doorlopen. Ons onderwijs is zo ingericht dat de leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen waarbij we aansluiten bij de individuele ontwikkeling. Wij maken de leerlingen bewust dat ze opgroeien in een multiculturele samenleving waar aandacht is voor levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden.

Visie:

Onze visie kan samengevat worden met de woorden: “Onderwijs op maat; respect, ontplooiing, resultaat”. We zorgen voor een prettige sfeer waarin het kind zowel individueel als in groepsverband optimaal kan functioneren. We geven les volgens het “directe instructie model”. De leerprestaties worden regelmatig op systematische wijze geëvalueerd waarna eventuele extra zorg nadrukkelijk met de ouders wordt besproken. Samen met de ouders geven we die hulp en begeleiding die nodig zijn voor optimale ontplooiing van het kind.

Missie:

De Viersprong is een “lerende school”. Leren van de leerkracht, leren van elkaar, leren in zelfstandigheid. We brengen de kinderen de basisvaardigheden op een groot aantal gebieden bij waarbij er aandacht is voor individuele verschillen, zodat we onderwijs op maat kunnen bieden. Daarnaast is er veel aandacht voor creatief denken, nodig om volwaardig in de maatschappij te kunnen functioneren. Belangrijk vinden we de sociale vaardigheden, waarbij samenwerken een belangrijke rol speelt. Kernwoorden van onze school zijn: “Zelfstandigheid, vrijheid en samenwerking”.

  • Wij vinden de ontmoeting met de ander een duidelijk element van vorming, van opvoeding tot wederzijds respect;
  • Wij geven uw kind die hulp en begeleiding, die het nodig heeft om zich optimaal te kunnen ontplooien;
  • Reeds vanaf groep 1 worden de kinderen geoefend in het zelfstandig werken met daarbij opdrachten en taken;
  • We werken als team graag samen met u aan de toekomst van uw kind in een open en vriendelijke sfeer;
  • We geven les overeenkomstig door de wetgever gestelde eisen;
  • Voor uitgebreidere informatie verwijzen we naar ons schoolplan.

© 2022 Openbaar Onderwijs Emmen - alle rechten voorbehouden