Batterijen

Onze school doet mee met de Stibat actie "Lege batterijen? Lever ze in!"

Speciaal voor het basisonderwijs heeft Stibat het scholenproject opgestart en vervolgens kunnen constateren dat de schoolkinderen bijzonder enthousiast en met veel succes batterijen inzamelen. Veel scholen nemen deel aan de inzamelingscampagne. Niet alleen zorgt Stibat ook hier voor inzameltonnen en de afvoer van de ingezamelde batterijen, maar voor alle deelnemende scholen stelt Stibat bovendien lesmateriaal beschikbaar, dat speciaal daartoe door een educatief bureau is ontwikkeld. Op een aantrekkelijke, maar educatief verantwoorde wijze worden zaken behandeld als: energie, het waarom van het scheiden van afval, de recycling van materialen en uiteraard een en ander over batterijen.

Stibat is verantwoordelijk en voert campagne voor de inzameling van consumentenbatterijen met een gewicht tot maximaal 1.000 gram. U kunt ze inleveren bij O.B.S. De Viersprong in de gang van de boven- en onderbouw. Hier staan speciale tonnen waar u uw batterijen in kwijt kunt.
Alle batterijen die zwaarder zijn (dus bijvoorbeeld auto accu's) kunt u echter inleveren bij de gemeente.


Powered by JS Network Solutions