OR vergaderdata

De OR vergadert op de volgende data (start om 20:00). 
Indien je niet aanwezig kunt zijn, dan graag persoonlijk afmelden via de mail of via de app. SMS kan ook 06-55864055

Datum: Onderwerp:
Dinsdag 12 September  
Maandag 9 Oktober   
Woensdag 8 November zakelijke ouderavond
Dinsdag 14 November  
Woensdag 6 December  
Maandag 15 Januari  2018 
Woensdag 14 Februari   
Woensdag 14 Maart   Na generale repetitie
Maandag 9 April   
Dinsdag 29 Mei   
Woensdag 11 Juli  

Powered by JS Network Solutions